INQ000061266_0002-0003 – ਲੰਬੀ ਕੋਵਿਡ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬੋਰਡ, ਮਿਤੀ 22/06/2021 ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟ।

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 2 ਨਵੰਬਰ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਸਬੂਤ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2

ਲੰਬੀ ਕੋਵਿਡ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬੋਰਡ, ਮਿਤੀ 22/06/2021 ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ