યુકેના 4 રાષ્ટ્રોમાં આરોગ્યસંભાળ પ્રણાલી પર કોવિડ-19 રોગચાળાની અસર (મોડ્યુલ 3)


મોડ્યુલ 3 મંગળવાર 8 નવેમ્બર 2022 ના રોજ ખોલવામાં આવ્યું. તે કોવિડ-19 માટે સરકારી અને સામાજિક પ્રતિસાદની સાથે સાથે આરોગ્યસંભાળ પ્રણાલીઓ, દર્દીઓ અને આરોગ્ય સંભાળ કાર્યકરો પર રોગચાળાની અસરનું વિચ્છેદન કરશે. આમાં હેલ્થકેર ગવર્નન્સ, પ્રાથમિક સંભાળ, NHS બેકલોગ્સ, રસીકરણ કાર્યક્રમો દ્વારા આરોગ્યસંભાળની જોગવાઈ પરની અસરો તેમજ લાંબા કોવિડ નિદાન અને સમર્થનનો સમાવેશ થશે.

મોડ્યુલ 3 માટે કોર પાર્ટિસિપન્ટ બનવા માટેની અરજી પ્રક્રિયા હવે બંધ થઈ ગઈ છે. આ મોડ્યુલ માટેની આગામી અથવા ભૂતકાળની સુનાવણીની તારીખો પૂછપરછ પર જોઈ શકાય છે સુનાવણી પૃષ્ઠ.

સંબંધિત દસ્તાવેજો

સંબંધિત સુનાવણી