કોર યુકે નિર્ણય અને રાજકીય શાસન - વેલ્સ (મોડ્યુલ 2B) - જાહેર સુનાવણી


પ્રસારણ

આ સુનાવણીનું જીવંત પ્રસારણ સમાપ્ત થઈ ગયું છે. તમે તેને અમારા પર પાછા રમી શકો છો YouTube ચેનલ (નવા ટેબમાં ખુલે છે). પ્રસારણનું રેકોર્ડિંગ અહીં ટૂંક સમયમાં ઉપલબ્ધ થશે.

મોડ્યુલ 2B ઇમ્પેક્ટ ફિલ્મ

કાર્યસૂચિ

દિવસ કાર્યસૂચિ
મંગળવારે
27 ફેબ્રુ 24
પ્રારંભ સમય 10:00 AM
સવાર
  • પ્રારંભિક નિવેદનો
  • અસર વિડિઓ
  • પૂછપરછ માટે સલાહકાર
બપોર
  • પ્રારંભિક નિવેદનો
  • મુખ્ય સહભાગીઓ
સમાપ્તિ સમય સાંજે 5:00 કલાકે