કોર યુકે નિર્ણય-નિર્ધારણ અને રાજકીય શાસન - વેલ્સ (મોડ્યુલ 2B) - પ્રારંભિક સુનાવણી


પ્રસારણ

આ સુનાવણીનું જીવંત પ્રસારણ સમાપ્ત થઈ ગયું છે. તમે તેને નીચે અથવા અમારા પર પાછું પ્લે કરી શકો છો YouTube ચેનલ (નવા ટેબમાં ખુલે છે).

ચેતવણી: પ્રસંગોપાત મજબૂત ભાષા પુરાવાનો ભાગ બની શકે છે.

કાર્યસૂચિ

દિવસ કાર્યસૂચિ
1 નવે 22
પ્રારંભ સમય બપોરે 1:45 કલાકે
સવાર કોઈ સત્ર નથી
બપોર

અધ્યક્ષ તરફથી પરિચયાત્મક ટીકા

લીડ કાઉન્સેલ તરફથી મોડ્યુલ 2B પર અપડેટ, સંબંધિત:

  • મુખ્ય સહભાગીઓનું હોદ્દો
  • મોડ્યુલ 2B માટે અવકાશની કામચલાઉ રૂપરેખા
  • નિયમ 9 વિનંતીઓ
  • ડિસ્ક્લોઝર
  • ભાવિ સુનાવણી તારીખો

મુખ્ય સહભાગીઓ તરફથી સબમિશન

સમાપ્તિ સમય સાંજે 4:30 કલાકે