INQ000273635 – આરોગ્ય અને સામાજિક સંભાળ વિભાગ વતી સર ક્રિસ્ટોફર વર્માલ્ડ દ્વારા આપવામાં આવેલ આઠમું સાક્ષી નિવેદન, તારીખ 30/08/2023

  • પ્રકાશિત: 2 નવેમ્બર 2023
  • પ્રકાર: પુરાવા
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2

આરોગ્ય અને સામાજિક સંભાળ વિભાગ વતી સર ક્રિસ્ટોફર વર્માલ્ડ દ્વારા આપવામાં આવેલ આઠમું સાક્ષી નિવેદન, તારીખ 30/08/2023

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો