INQ000273635 – 30/08/2023 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਵਰਮਾਲਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਠਵਾਂ ਗਵਾਹ ਬਿਆਨ

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 2 ਨਵੰਬਰ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਸਬੂਤ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2

30/08/2023 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਵਰਮਾਲਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਠਵਾਂ ਗਵਾਹ ਬਿਆਨ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ