સંપર્ક કરો


ઇમેઇલ દ્વારા અમારો સંપર્ક કરો

જો તમે પૂછપરછ માટે પ્રતિસાદ આપવા માંગતા હો, અથવા અમારા કાર્યના કોઈપણ પાસા વિશે અમારો સંપર્ક કરવા માંગતા હો, તો તમે અમને આના પર ઇમેઇલ કરી શકો છો contact@covid19.public-inquiry.uk.

ઈન્કવાયરી ઈમેલ ઇનબોક્સનું સોમવારથી શુક્રવાર સુધી, કામકાજના સમગ્ર દિવસ દરમિયાન નિરીક્ષણ કરવામાં આવે છે.

પોસ્ટ દ્વારા અમારો સંપર્ક કરો

જો તમે પોસ્ટ દ્વારા પૂછપરછનો સંપર્ક કરવા માંગતા હો, તો તમે નીચેના સરનામાંનો ઉપયોગ કરી શકો છો:

FREEPOST
યુકે કોવિડ-19 જાહેર પૂછપરછ

પૂછપરછ અયોગ્ય, અપમાનજનક અથવા અપમાનજનક હોય તેવી કોઈપણ બાબતનો જવાબ આપવાનો ઇનકાર કરી શકે છે.

ફરિયાદો

જો તમે પૂછપરછમાંથી પ્રાપ્ત કરેલી સેવાથી અસંતુષ્ટ છો, તો કૃપા કરીને અમારો સંદર્ભ લો ફરિયાદ પ્રક્રિયા.

મીડિયા પૂછપરછ

જો તમે માન્યતા પ્રાપ્ત પત્રકાર છો તો તમે અમને ઈમેલ કરી શકો છો media@covid19.public-inquiry.uk અથવા અમને +44 7548 955 886 પર કૉલ કરો.