Adkeysiga iyo Diyaargarowga (Buudhka 1) - Maalinta Dhageysiga Dadweynaha 23 - 19/07/2023

  • La daabacay: 13 Luulyo 2023
  • Mawduucyada:

Ajandaha

10:00 subaxnimo

  • Weedhaha xidhitaanka ee Ka-qaybgalayaasha Muhiimka ah

2:00 galabnimo

  • Weedhaha xidhitaanka ee Ka-qaybgalayaasha Muhiimka ah