U adkaysiga iyo u diyaargarowga (Module 1) - Maalinta Dhageysiga Dadweynaha 17 - 10/07/2023

  • La daabacay: 6 Luulyo 2023
  • Mawduucyada:

Ajandaha

10:30 subaxnimo

  • Dr. Claas Kirchhelle (Khabiir)

2:00 galabnimo

  •  Prof. Sir Michael McBride (Madaxa Caafimaadka Waqooyiga Ireland ilaa 2006)

Fadlan ogow waqtiyadu waa ku meel gaar oo waa isbedeli karaan.