Go'aanka Muhiimka ah ee Boqortooyada Midowday iyo Maamulka Siyaasadda (Module 2C Northern Ireland) - Maalinta Dhageysiga Horudhaca ah 2 - 29/03/2023

  • La daabacay: 10ka Meey 2023
  • Mawduucyada:

Ajandaha

1:45 galabnimo

Hadalo hordhac ah oo ka soo yeedhay Gudoomiyaha

2:00 galabnimo

Cusboonaysiinta La-taliyaha ilaa Weydiinta, ee ku saabsan:

  • Cusbooneysii: Arrimaha sinnaanta, Action Action Northern Ireland
  • Jadwalka
  • Caddeynta: Codsiyada Xeerka 9, Shaacinta, Jamhuuriyadda Ireland
  • Liiska Arrimaha
  • Qaranimada
  • Khubarada la soo jeediyay
  • Layliga Dhegeysiga - Sheeko kasta ayaa muhiim ah

3:00 galabnimo

Soo gudbinta ka qaybgalayaasha Muhiimka ah