Adkeysiga iyo Diyaargarowga (Buudhka 1) - Maalinta Dhageysiga Dadweynaha 8 - 22/06/2023

  • La daabacay: 15 Juun 2023
  • Mawduucyada:

Ajandaha

10:00 subaxnimo

  • Roger Hargreaves (Agaasimaha hadda ee Cutubka COBR)
  • Sir Chris Whitty (CMO hadda jira ilaa 2019)

2:00 galabnimo

  • Sir Patrick Vallance (CSA hore Abriil 2018 ilaa Maarso 2023)
  • Dr. Jim McMenamin (Agaasimihii hore ee kiliinikada ku meel gaarka ah iyo hogaanka istaraatiijiyadeed ee kooxda Viral Neefsiga ee ku jira Ilaalinta Caafimaadka Scotland oo hadda ah Madaxa Adeegga Caabuqa ee Caafimaadka Dadweynaha Scotland)

Fadlan ogow waqtiyadu waa ku meel gaar oo waa isbedeli karaan.