Adkeysiga iyo Diyaargarowga (Buudhka 1) - Maalinta Dhageysiga Dadweynaha 2 - 14/06/2023

  • La daabacay: 9 Juun 2023
  • Mawduucyada:

Ajandaha

10:00 subaxnimo

  • Hadalada Furitaanka ee Ka-qaybgalayaasha Muhiimka ah

2:00 galabnimo

  • Prof. Jimmy Whitworth iyo Dr. Charlotte Hammer (Khubarada)

Fadlan ogow waqtiyadu waa ku meel gaar oo waa isbedeli karaan.