Kaydinta Kuraasta Dacwadaha Dadweynaha ee Weydiinta Covid-19 ee UK

  • La daabacay: 12 Juun 2023
  • Nooca: Daabacaadda
  • Module: Ma khuseyso

Siyaasadda iyo nidaamka Weydiinta Boqortooyada Midowday ee Covid-19 ee ku saabsan kaydinta kuraasida dhegaysiyada dadweynaha ee Weydiinta.

Soo deji dukumeentigan