INQ000198217 – Dukumeentiga Xafiiska Golaha Wasiirada ee ciwaankiisu ahaa 'Jawaabkii COVID 19: Dayrta, Warqada Hawlfulinta COVID-19', oo ku taariikhaysan 14/09/2021.

  • La daabacay: 18 December 2023
  • Nooca: Caddeyn
  • Module: Module 2

Dukumeentiga Xafiiska Golaha Wasiirada ee ciwaankiisu yahay 'Jawaabcelinta COVID 19: Dayrta, Warqada Hawlfulinta COVID-19', oo ku taariikhaysan 14/09/2021.

Soo deji dukumeentigan