INQ000110891 - Qiimaynta Saamaynta Waajibka Sinnaanta Waaxyaha Dadweynaha ee DHSC, ee ku saabsan Ilaalinta Caafimaadka (Coronavirus, Xaddidaadaha) (Tallaabooyin) Xeerarka (England) 2021, ee ku taariikhaysan 20/03/2021.

  • La daabacay: 16 Febraayo 2024
  • Nooca: Caddeyn
  • Module: Module 2

Qiimaynta Saamaynta Waajibka Sinaanta Waajibka Dadweynaha ee DHSC, ee ku saabsan Ilaalinta Caafimaadka (Coronavirus, Xaddidaadaha) (Tallaabooyin) (England) Xeerarka 2021, ee ku taariikhaysan 20/03/2021.

Soo deji dukumeentigan