INQ000073543 - Warqad uu soo saaray guddiga hawlgallada Covid-19 Covid-19 Hawl-hawleed, ciwaankiisuna yahay 'Jawaab-jawaabeedka Covid-19: Tallaabo 4', oo ku taariikhaysan 03/07/2021.

  • La daabacay: 18 December 2023
  • Nooca: Caddeyn
  • Module: Module 2

Warqad uu soo saaray guddiga hawlgallada Covid-19 Covid-19 Taskforce, ciwaankiisu yahay 'Jawaab-jawaabeedka Covid-19: Tallaabo 4', oo ku taariikhaysan 03/07/2021.

Soo deji dukumeentigan