INQ000052889 - Warbixinta Xaalada iyo Dashboardka Xarunta Hawlaha Waaxyaha (Xafiiska Guriga) oo cinwaan looga dhigay Warbixinta Xaalada iyo Dashboard #81, oo ku taariikhaysan 31/03/2020

  • La daabacay: 18 December 2023
  • Nooca: Caddeyn
  • Module: Module 2

Warbixinta Xaalada iyo Dashboardka Xarunta Hawlaha Waaxyaha (Xafiiska Guriga) oo cinwaan looga dhigay Warbixinta Xaalada iyo Dashboard #81, ee ku taariikhaysan 31/03/2020.

Soo deji dukumeentigan