Wpływ pandemii Covid-19 na systemy opieki zdrowotnej w 4 krajach Wielkiej Brytanii (moduł 3) – przesłuchanie wstępne dzień 1 – 28.02.2023 r.

  • Opublikowany: 10 maja 2023 r
  • Tematy:

Porządek obrad

10:00

Uwagi wstępne przewodniczącego

10:30 rano

Aktualizacja od doradcy do dochodzenia, dotycząca:

• Wyznaczenie głównych uczestników
• Wstępny zarys zakresu modułu 3
• Gromadzenie dowodów
• Ujawnianie Uczestnikom Głównym
• Ćwiczenie ze słuchu/Każda historia ma znaczenie
• Terminy przyszłych rozpraw

11:30

Zgłoszenia od głównych uczestników