Podstawowy proces podejmowania decyzji w Wielkiej Brytanii i zarządzanie polityczne (moduł 2B Walia) – przesłuchanie wstępne, dzień 1 – 11.11.2022 r.

  • Opublikowany: 5 maja 2023 r
  • Tematy:

Porządek obrad

13:45

Uwagi wstępne przewodniczącego

14:00

Aktualizacja modułu 2B od głównego doradcy dotycząca:

  • Wyznaczenie głównych uczestników
  • Tymczasowy zarys zakresu modułu 2B
  • Reguła 9 Żądania
  • Ujawnienie
  • Przyszłe terminy rozpraw

15:30

Zgłoszenia od głównych uczestników