Podstawy podejmowania decyzji i zarządzania politycznego w Wielkiej Brytanii (moduł 2) – przesłuchanie publiczne, dzień 11 – 18.10.2023 r.

  • Opublikowany: 29 sierpnia 2023
  • Tematy:

Porządek obrad

10:00

  • Profesor James Rubin (profesor psychologii i pojawiających się zagrożeń zdrowotnych)
  • Profesor Lucy Yardley (profesor psychologii zdrowia)

14:00

  • Profesor Sir Peter Horby (Dyrektor Instytutu Nauk o Pandemii)