Podstawowy proces podejmowania decyzji w Wielkiej Brytanii i zarządzanie polityczne (moduł 2C Irlandia Północna) – przesłuchanie wstępne, dzień 2 – 29.03.2023 r.

  • Opublikowany: 10 maja 2023 r
  • Tematy:

Porządek obrad

13:45

Uwagi wstępne przewodniczącego

14:00

Aktualizacja od doradcy do dochodzenia, dotycząca:

  • Aktualizacja: Kwestie równości, Akcja dla osób niepełnosprawnych Irlandia Północna
  • Plan lekcji
  • Dowody: wnioski na podstawie zasady 9, ujawnienie, Republika Irlandii
  • Lista problemów
  • Względność
  • Proponowani eksperci
  • Ćwiczenie ze słuchu – każda historia ma znaczenie

15:00

Zgłoszenia od głównych uczestników