Protokół kosztów zapytania Covid-19 w Wielkiej Brytanii

  • Opublikowany: 21 marca 2022 r
  • Typ: Opublikowanie
  • Moduł: Nie dotyczy

Protokół ten dotyczy zastępstwa procesowego na koszt publiczny oraz po wydaniu decyzji o wydaniu wyroku, oszacowania kosztów prawnych, które stają się na jego podstawie płatne.

Pobierz ten dokument