INQ000326350 – Protokół drugiej sesji dowodowej Komisji do Spraw Szkockich, której przewodniczył Pete Wishart, zatytułowanej Dowód ustny: Koronawirus i Szkocja, HC 314, z dnia 21 maja 2020 r.

  • Opublikowany: 7 marca 2024
  • Typ: Dowód
  • Moduł: Moduł 2A

Protokół drugiej sesji dowodowej Komisji do Spraw Szkockich, której przewodniczył Pete Wishart, zatytułowanej Dowody ustne: Koronawirus i Szkocja, HC 314, z dnia 21 maja 2020 r.

Pobierz ten dokument