ਕੋਵਿਡ -19 ਯੂਕੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਬੈਰੋਨੇਸ ਹੈਲੇਟ ਦੀ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022
  • ਵਿਸ਼ੇ: ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ

ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ 

ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅਤੇ ਮੈਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡਿਫ, ਐਕਸੀਟਰ, ਵਿਨਚੈਸਟਰ, ਲੰਡਨ, ਬੇਲਫਾਸਟ, ਐਡਿਨਬਰਗ, ਨਿਊਕੈਸਲ, ਲੈਸਟਰ, ਕੈਮਬ੍ਰਿਜ, ਲੀਡਜ਼ ਅਤੇ ਲਿਵਰਪੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਨ।

ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਸਰਵਾਈਵਰਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ: ਸਮਾਨਤਾ, ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੇਖਭਾਲ, 16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੱਚੇ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਚੈਰਿਟੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਲਾ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸਾਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਅਗਲੇ ਕਦਮ

ਮੈਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਆਚਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਸਮੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋ

ਬੈਰੋਨੇਸ ਹੈਲੇਟ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

ਬੈਰੋਨੈਸ ਹੀਥਰ ਹੈਲੇਟ, ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀ ਚੇਅਰ