ਯੂਕੇ ਦੇ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਮਾਡਿਊਲ 3)


ਮੌਡਿਊਲ 3 ਮੰਗਲਵਾਰ 8 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖੋਜੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ, NHS ਬੈਕਲਾਗ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਕੋਵਿਡ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਮੋਡੀਊਲ 3 ਲਈ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਮੋਡੀਊਲ 3 ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਚੱਲੇਗੀ।

    • ਸੋਮ 9 ਸਤੰਬਰ - ਵੀਰਵਾਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2024
    • ਬ੍ਰੇਕ: ਸੋਮ 14 - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 25 ਅਕਤੂਬਰ
    • ਸੋਮ 28 ਅਕਤੂਬਰ - ਵੀਰਵਾਰ 28 ਨਵੰਬਰ

ਇਸ ਮੋਡੀਊਲ ਲਈ ਆਗਾਮੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਨਾ.

ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਸਬੰਧਤ ਸੁਣਵਾਈਆਂ