ਕੋਰ ਯੂਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ - ਵੇਲਜ਼ (ਮੋਡਿਊਲ 2ਬੀ) - ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ


ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ). ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਏਜੰਡਾ

ਦਿਨ ਏਜੰਡਾ
ਵੀਰਵਾਰ
29 ਫਰਵਰੀ 24
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ
ਸਵੇਰ
  • ਪ੍ਰੋ. ਡੈਨ ਵਿਨਕੋਟ (ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ)
  • ਪ੍ਰੋ. ਸਰ ਇਆਨ ਡਾਇਮੰਡ (ਯੂਕੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰ)
ਦੁਪਹਿਰ
  • ਸਟੈਫਨੀ ਹਾਵਰਥ (ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁਖੀ)
  • ਡਾ ਰਾਬਰਟ ਹੋਇਲ (ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ)
ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ