ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ (ਮੋਡਿਊਲ 1) - ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ


ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਦਿਨ ਏਜੰਡਾ
6 ਜੁਲਾਈ 23
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ
ਸਵੇਰ
  • ਡਾ: ਡੇਨਿਸ ਮੈਕਮੋਹਨ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਐਨ.ਆਈ. ਦੇ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰ)
  • ਰੈਗ ਕਿਲਪੈਟਰਿਕ (ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ 2011-2020 ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੋਵਿਡ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ)
ਦੁਪਹਿਰ
  • ਰੌਬਿਨ ਸਵਾਨ (ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ 2020-2022 ਦਰਮਿਆਨ ਐਨ.ਆਈ.)
ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ