INQ000355251 – ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ MIG 2/4/20 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਫ੍ਰੀਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 05/04/2020 ਨੂੰ ਪੱਤਰ

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 7 ਮਾਰਚ 2024
  • ਕਿਸਮ: ਸਬੂਤ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2A

ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ MIG 2/4/20 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਫ੍ਰੀਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 05/04/2020 ਦੀ ਅਗਲੀ ਚਿੱਠੀ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ