INQ000355251 – સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ સ્કોટલેન્ડ તરફથી સહકાર્યકરોને ઇમેઇલ, સત્તાવાર સેન્સિટિવ હેલ્થકેર MIG 2/4/20 અને શ્રીમતી ફ્રીમેન તરફથી અનુગામી પત્ર, તારીખ 05/04/2020

  • પ્રકાશિત: 7 માર્ચ 2024
  • પ્રકાર: પુરાવા
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2A

સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ સ્કોટલેન્ડ તરફથી સહકાર્યકરોને ઇમેઇલ, સત્તાવાર સેન્સિટિવ હેલ્થકેર MIG 2/4/20 અને શ્રીમતી ફ્રીમેનનો અનુગામી પત્ર, તારીખ 05/04/2020 ના રોજ.

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો