INQ000346978 - ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ: ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲਿੰਗ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਹਫ਼ਤਾ: 13/07/2020, ਮਿਤੀ 13/07/2020।

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 7 ਮਾਰਚ 2024
  • ਕਿਸਮ: ਸਬੂਤ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2A

ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ: ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲਿੰਗ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਹਫ਼ਤਾ: 13/07/2020, ਮਿਤੀ 13/07/2020।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ