INQ000346978 – સ્કોટિશ સરકાર તરફથી કોવિડ-19: સ્કોટલેન્ડમાં મોડેલિંગ સ્પ્રેડ એન્ડ ઈમ્પેક્ટ નામનું પ્રેઝન્ટેશન, 13/07/2020નું અઠવાડિયું, તારીખ 13/07/2020.

  • પ્રકાશિત: 7 માર્ચ 2024
  • પ્રકાર: પુરાવા
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2A

સ્કોટિશ સરકાર તરફથી કોવિડ-19: સ્કોટલેન્ડમાં મોડેલિંગ સ્પ્રેડ એન્ડ ઈમ્પેક્ટ નામનું પ્રેઝન્ટેશન, 13/07/2020નું અઠવાડિયું, તારીખ 13/07/2020.

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો