INQ000308439_0002 – ਪੀਟਰ ਮੇਅ ਨਾਲ ਡੇਵਿਡ ਸਟਰਲਿੰਗ ਦੇ SMS ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ, ਮਿਤੀ 17/03/2020 ਅਤੇ 19/03/2020 ਵਿਚਕਾਰ

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 15 ਮਈ 2024
  • ਕਿਸਮ: ਸਬੂਤ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2C

17/03/2020 ਅਤੇ 19/03/2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੀਟਰ ਮੇਅ ਨਾਲ ਡੇਵਿਡ ਸਟਰਲਿੰਗ ਦੇ SMS ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਟਰੈਕਟ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ