INQ000356174_0053 – ਫਿਲਿਪ ਵੀਅਰ, ਐਮਾ ਲਿਟਲ ਪੇਂਜਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵਿਨ ਪੂਟਸ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਕਸਟਰੈਕਟ, ਮਿਤੀ 09/11/2020

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 15 ਮਈ 2024
  • ਕਿਸਮ: ਸਬੂਤ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2C

INQ000356174_0053 – ਫਿਲਿਪ ਵੀਅਰ, ਐਮਾ ਲਿਟਲ ਪੇਂਜਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵਿਨ ਪੂਟਸ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਕਸਟਰੈਕਟ, ਮਿਤੀ 09/11/2020

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ