INQ000251931 - ਕਲੇਰ ਲੋਮਬਾਰਡੇਲੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, HM ਖਜ਼ਾਨਾ, ਮਿਤੀ 22/08/2023 ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਿਆਨ।

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 6 ਨਵੰਬਰ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਸਬੂਤ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2

ਕਲੇਰ ਲੋਮਬਾਰਡੇਲੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, HM ਖਜ਼ਾਨਾ, ਮਿਤੀ 22/08/2023 ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਿਆਨ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ