INQ000223038 – ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ BAME ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ (PHE) ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ।

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 18 ਦਸੰਬਰ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਸਬੂਤ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2

ਜੂਨ 2020 ਦੀ BAME ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ (PHE) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ