INQ000224027 – 18/07/2023 ਨੂੰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਪਾਲ ਲਿੰਕਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਵਾਹ ਬਿਆਨ।

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 18 ਦਸੰਬਰ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਸਬੂਤ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2

18/07/2023 ਨੂੰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਪਾਲ ਲਿੰਕਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਵਾਹ ਬਿਆਨ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ