INQ000102935 – ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਚਕੀਲਾਪਣ (ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ), ਮਿਤੀ 14/04/2010 ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟ

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 24 ਜੁਲਾਈ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਸਬੂਤ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 1

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ