INQ000063398 - ਪੈਟਰਿਕ ਵੈਲੇਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਇਓਂਡ ਸਪਰਿੰਗ', ਮਿਤੀ 11/02/2021 ਨੂੰ।

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 18 ਦਸੰਬਰ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਸਬੂਤ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2

11/02/2021 ਨੂੰ 'ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਇਓਂਡ ਸਪਰਿੰਗ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਿਕ ਵੈਲੇਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ