INQ000061636 – 02/03/2020 ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਿਕ ਵੈਲੇਂਸ (GO-Science) ਤੋਂ SAGE ਮੇਲਬਾਕਸ ਅਤੇ ਸਟੂਅਰਟ ਵੇਨਰਾਈਟ ਨੂੰ ਈਮੇਲ।

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 18 ਦਸੰਬਰ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਸਬੂਤ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2

02/03/2020 ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਿਕ ਵੈਲੇਂਸ (GO-Science) ਤੋਂ SAGE ਮੇਲਬਾਕਸ ਅਤੇ ਸਟੂਅਰਟ ਵੇਨਰਾਈਟ ਨੂੰ ਈਮੇਲ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ