INQ000049649 – ਕੋਵਿਡ-19 ਹੱਬ ਟੀਮ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ, ਨਿਯਮਾਂ, NHS, ਟਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ, ਮਿਤੀ 16/03/2020

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 18 ਦਸੰਬਰ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਸਬੂਤ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2

16/03/2020 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਨਿਯਮਾਂ, NHS, ਟਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੱਬ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸੰਖੇਪ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ