ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ - CP ਨਿਰਧਾਰਨ - 29 ਸਤੰਬਰ 2022

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 4 ਅਕਤੂਬਰ 2022
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 1

29 ਸਤੰਬਰ 2022, ਮਿਤੀ 29 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮੋਡਿਊਲ 1 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ