કોર યુકે નિર્ણય અને રાજકીય શાસન - વેલ્સ (મોડ્યુલ 2B) - જાહેર સુનાવણી


પ્રસારણ

આ સુનાવણીનું જીવંત પ્રસારણ સમાપ્ત થઈ ગયું છે. તમે તેને નીચે અથવા અમારા પર પાછું પ્લે કરી શકો છો YouTube ચેનલ (નવા ટેબમાં ખુલે છે).

ચેતવણી: પ્રસંગોપાત મજબૂત ભાષા પુરાવાનો ભાગ બની શકે છે.

કાર્યસૂચિ

દિવસ કાર્યસૂચિ
બુધવાર
13 માર્ચ 24
પ્રારંભ સમય 10:00 AM
સવાર

માર્ક ડ્રેકફોર્ડ એમ.એસ (વેલ્સના પ્રથમ પ્રધાન)

બપોર

માર્ક ડ્રેકફોર્ડ એમ.એસ (વેલ્સના પ્રથમ પ્રધાન) ચાલુ રાખ્યું

સમાપ્તિ સમય બપોરે 4:00