કોર યુકે નિર્ણય અને રાજકીય શાસન - વેલ્સ (મોડ્યુલ 2B) - જાહેર સુનાવણી


પ્રસારણ

આ સુનાવણીનું જીવંત પ્રસારણ સમાપ્ત થઈ ગયું છે. તમે તેને નીચે અથવા અમારા પર પાછું પ્લે કરી શકો છો YouTube ચેનલ (નવા ટેબમાં ખુલે છે).

ચેતવણી: પ્રસંગોપાત મજબૂત ભાષા પુરાવાનો ભાગ બની શકે છે.

કાર્યસૂચિ

દિવસ કાર્યસૂચિ
મંગળવારે
5 માર્ચ 24
પ્રારંભ સમય 10:00 AM
સવાર
  • ડૉ એન્ડ્રુ ગુડૉલ (વેલ્શના કાયમી સચિવ સરકાર અને ભૂતપૂર્વ ડાયરેક્ટર જનરલ આરોગ્ય અને સામાજિક સેવાઓ)
  • ડૉ ટ્રેસી કૂપર (પબ્લિક હેલ્થ વેલ્સના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ)
બપોર
  • ડૉ ટ્રેસી કૂપર (પબ્લિક હેલ્થ વેલ્સના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ) ચાલુ રાખ્યું
  • ડૉ ક્વેન્ટિન સેન્ડિફર (પબ્લિક હેલ્થ વેલ્સ માટે રોગચાળા અને આંતરરાષ્ટ્રીય આરોગ્ય માટે સલાહકાર સલાહકાર)
સમાપ્તિ સમય બપોરે 4:00