કોર યુકે નિર્ણય અને રાજકીય શાસન - વેલ્સ (મોડ્યુલ 2B) - જાહેર સુનાવણી


પ્રસારણ

આ સુનાવણીનું જીવંત પ્રસારણ સમાપ્ત થઈ ગયું છે. તમે તેને અમારા પર પાછા રમી શકો છો YouTube ચેનલ (નવા ટેબમાં ખુલે છે). પ્રસારણનું રેકોર્ડિંગ અહીં ટૂંક સમયમાં ઉપલબ્ધ થશે.

કાર્યસૂચિ

દિવસ કાર્યસૂચિ
સોમવાર
11 માર્ચ 24
પ્રારંભ સમય 10:00 AM
સવાર

વોન ગેથિંગ એમ.એસ (અર્થતંત્ર મંત્રી અને ભૂતપૂર્વ કેબિનેટ સચિવ/ સ્વાસ્થ્ય અને સામાજિક સેવાઓ મંત્રી)

બપોર

વોન ગેથિંગ એમ.એસ (અર્થતંત્ર મંત્રી અને ભૂતપૂર્વ કેબિનેટ સચિવ/ સ્વાસ્થ્ય અને સામાજિક સેવાઓ મંત્રી) ચાલુ રાખ્યું

સમાપ્તિ સમય સાંજે 5:00 કલાકે