કોર યુકે નિર્ણય-નિર્ધારણ અને રાજકીય શાસન - ઉત્તરી આયર્લેન્ડ (મોડ્યુલ 2C) - જાહેર સુનાવણી


પ્રસારણ

આ સુનાવણીનું જીવંત પ્રસારણ સમાપ્ત થઈ ગયું છે. તમે તેને નીચે અથવા અમારા પર પાછું પ્લે કરી શકો છો YouTube ચેનલ (નવા ટેબમાં ખુલે છે).

ચેતવણી: પ્રસંગોપાત મજબૂત ભાષા પુરાવાનો ભાગ બની શકે છે.

કાર્યસૂચિ

દિવસ કાર્યસૂચિ
બુધવાર
15 મે 24
પ્રારંભ સમય 10:00 AM
સવાર
  • બેરોનેસ આર્લીન ફોસ્ટર (ભૂતપૂર્વ પ્રથમ પ્રધાન, ઉત્તરી આયર્લેન્ડ)
બપોર
  • બેરોનેસ આર્લીન ફોસ્ટર (ભૂતપૂર્વ પ્રથમ પ્રધાન, ઉત્તરી આયર્લેન્ડ) ચાલુ રાખ્યું
  • ભૂતપૂર્વ મદદનીશ ચીફ કોન્સ્ટેબલ એલન ટોડ (પોલીસ સેવા ઉત્તરી આયર્લેન્ડ)
સમાપ્તિ સમય બપોરે 4:00