કોર યુકે નિર્ણય-નિર્ધારણ અને રાજકીય શાસન - ઉત્તરી આયર્લેન્ડ (મોડ્યુલ 2C) - જાહેર સુનાવણી


પ્રસારણ

આ સુનાવણીનું જીવંત પ્રસારણ સમાપ્ત થઈ ગયું છે. તમે તેને અમારા પર પાછા રમી શકો છો YouTube ચેનલ (નવા ટેબમાં ખુલે છે). પ્રસારણનું રેકોર્ડિંગ અહીં ટૂંક સમયમાં ઉપલબ્ધ થશે.

મોડ્યુલ 2C ઇમ્પેક્ટ ફિલ્મ

કાર્યસૂચિ

દિવસ કાર્યસૂચિ
મંગળવારે
30 એપ્રિલ 24
પ્રારંભ સમય 10:00 AM
સવાર

અધ્યક્ષની શરૂઆતની ટીકા
ઇમ્પેક્ટ ફિલ્મ

પ્રારંભિક નિવેદનો

પૂછપરછ માટે સલાહકાર
મુખ્ય સહભાગીઓ

બપોર

મેરિયન રેનોલ્ડ્સ (ઉત્તરી આયર્લેન્ડ કોવિડ -19 શોકગ્રસ્ત પરિવારો ન્યાય માટે)
નુઆલા તોમન (વિકલાંગતા એક્શન ઉત્તરી આયર્લેન્ડ)

સમાપ્તિ સમય બપોરે 4:00