ગોપનીયતા સૂચના


યુકે કોવિડ-19 ઈન્કવાયરી એ એક સ્વતંત્ર જાહેર પૂછપરછ છે જે કોવિડ-19 રોગચાળા અંગે યુકેના પ્રતિભાવ અને તેની અસરની તપાસ કરવા અને ભવિષ્ય માટે પાઠ શીખવા માટે રચવામાં આવી છે.

આ સૂચના સેટ કરે છે કે અમે તમારા વ્યક્તિગત ડેટા અને તમારા અધિકારોનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરીશું.

આપણે કોણ છીએ

અમે કેબિનેટ ઓફિસ દ્વારા પ્રાયોજિત સ્વતંત્ર તપાસ ટીમ છીએ. અમે ડેટા કંટ્રોલર છીએ.

અમે સપ્લાયર્સનો પણ ઉપયોગ કરીએ છીએ, જેઓ UK Covid-19 ઈન્ક્વાયરી વતી વ્યક્તિગત ડેટાના પ્રોસેસર તરીકે કાર્ય કરે છે.

અમે તમારા ડેટાનો ઉપયોગ શેના માટે કરીએ છીએ?

અમે યુકે કોવિડ-19 ઈન્કવાયરી (પૂછપરછ) સાથે જોડાયેલા વિવિધ હેતુઓ માટે ડેટા પર પ્રક્રિયા કરીએ છીએ. આમાં શામેલ છે:

 • તપાસ માટે પુરાવા ઉભા કરવા
 • અધિકારીઓ, પત્રકારો, સાક્ષીઓ અને જનતાના સભ્યો સહિત બાહ્ય હિસ્સેદારો અથવા રસ ધરાવતા પક્ષકારો સાથે વાતચીત કરવા માટે
 • પૂછપરછ વિશે જનતાના સભ્યો, સંસદસભ્યો અને સંસ્થાઓ અને કંપનીઓના પ્રતિનિધિઓના અભિપ્રાયો મેળવવા માટે, જેમાં પૂછપરછની સંદર્ભની શરતોના સંબંધમાં
 • પૂછપરછની વેબસાઇટનું સંચાલન કરવા માટે
 • જાહેર પત્રવ્યવહાર સાથે વ્યવહાર કરવા માટે
 • વ્યક્તિઓ તરફથી ડેટા સુરક્ષા વિનંતીઓનો જવાબ આપવા માટે
 • સામાજિક મીડિયા ચેનલો દ્વારા લોકોને પૂછપરછ વિશેની માહિતી પૂરી પાડવા માટે
 • જો તમે આ ઇમેઇલ્સ (ઇમેઇલ અપડેટ્સ) પ્રાપ્ત કરવા માટે સાઇન અપ કરો છો તો ઇમેઇલ દ્વારા પૂછપરછ વિશે તમને વધુ માહિતી પ્રદાન કરવા માટે

કયો વ્યક્તિગત ડેટા એકત્રિત અને પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે?

અમે નીચેના વ્યક્તિગત ડેટા પર પ્રક્રિયા કરીશું જે તમે પૂછપરછના સંબંધમાં અમને પ્રદાન કરી શકો છો:

 • પૂછપરછ માટેના પુરાવાના સંબંધમાં: નામ, સરનામું, ઇમેઇલ સરનામું, નોકરીનું શીર્ષક, એમ્પ્લોયર, મંતવ્યો, આરોગ્ય માહિતી, ગુનાહિત માન્યતાઓ અને અન્ય કોઈપણ સંવેદનશીલ માહિતી જે તમે તમારા અથવા અન્ય લોકો વિશે સ્વયંસેવક છો.
 • બાહ્ય સંદેશાવ્યવહારના સંબંધમાં: નામ, સરનામું, ઇમેઇલ સરનામું, નોકરીનું શીર્ષક (જ્યાં આ તમારા દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવે છે), અને નોકરીદાતા (જ્યાં તમારા દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવે છે).
 • પરામર્શના સંબંધમાં (સાંભળવાની કવાયત સહિત): નામ, સરનામું, ઇમેઇલ સરનામું, નોકરીનું શીર્ષક (જ્યાં આ તમારા દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવે છે), અને એમ્પ્લોયર (જ્યાં તમારા દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવે છે), તેમજ અભિપ્રાયો. અમે આરોગ્ય માહિતી, વંશીય મૂળ, ગુનાહિત માન્યતા અને તમે તમારા અથવા અન્ય લોકો વિશે સ્વયંસેવક કરો છો તે કોઈપણ અન્ય માહિતી જેવા સંવેદનશીલ ડેટા પર પણ પ્રક્રિયા કરી શકીએ છીએ. અમે ઉત્તરદાતાઓ અથવા તૃતીય પક્ષો વિશે વધારાની જીવનચરિત્ર માહિતી પર પ્રક્રિયા પણ કરી શકીએ છીએ જ્યાં તે સ્વૈચ્છિક છે.
 • અમારી વેબસાઇટના સંબંધમાં: અમારી સાઇટનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે તેના વિશ્લેષણ. મોટા ભાગના કિસ્સાઓમાં આ ડેટા વ્યક્તિગત ડેટા રહેશે નહીં કારણ કે અમે વ્યક્તિગત સાઇટ વપરાશકર્તાઓને ઓળખી શકીશું નહીં.
 • સાર્વજનિક પત્રવ્યવહારના સંબંધમાં: નામ, સરનામું, ઇમેઇલ સરનામું, તમારા પત્રવ્યવહારમાં ઉઠાવવામાં આવેલી કોઈપણ ચિંતાઓની વિગતો અને તમે તમારા અથવા અન્ય લોકો વિશે સ્વયંસેવક કરો છો તે કોઈપણ અન્ય માહિતી. અમે સ્પેશિયલ કેટેગરીના ડેટા અથવા ફોજદારી દોષિતો વિશેના ડેટા પર પણ પ્રક્રિયા કરી શકીએ છીએ, જો તમે આવી માહિતી સ્વૈચ્છિક કરો છો.
 • ઇમેઇલ અપડેટ્સના સંબંધમાં: નામ અને ઇમેઇલ સરનામું.
 • વ્યક્તિઓ તરફથી ડેટા સુરક્ષા વિનંતીઓના સંબંધમાં: નામ, સરનામું, ઇમેઇલ સરનામું, તમારી વિનંતી, તમારી ઓળખ ચકાસવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો.
 • સોશિયલ મીડિયા ચેનલોના સંબંધમાં: નામો, ઈમેલ એડ્રેસ, ફોટોગ્રાફ્સ, વીડિયો, સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ્સ, મંતવ્યો અને સંવેદનશીલ વ્યક્તિગત ડેટા સહિત સ્વૈચ્છિક કોઈપણ અન્ય ડેટા.

તમારી માહિતીનો ઉપયોગ કરવાનો અમારો કાયદેસર આધાર શું છે?

અમે પ્રક્રિયા કરીએ છીએ તે મોટાભાગના વ્યક્તિગત ડેટા માટે, તમારા વ્યક્તિગત ડેટા પર પ્રક્રિયા કરવા માટેનો અમારો કાનૂની આધાર એ છે કે તે જાહેર હિતમાં હાથ ધરવામાં આવેલા કાર્યના પ્રદર્શન માટે અથવા ડેટા નિયંત્રક (કલમ 6(કલમ 6( 1)(e) UK GDPR). આ કિસ્સામાં તે તેની સંદર્ભની શરતોને પરિપૂર્ણ કરવા માટે તપાસનું કાર્ય છે.

સોશિયલ મીડિયા ચેનલોના સંબંધમાં: જ્યાં અમે સરકારી પ્રવૃત્તિને લગતો વ્યક્તિગત ડેટા પોસ્ટ કરીએ છીએ, ત્યાં અમારો કાનૂની આધાર એ છે કે જાહેર હિતમાં અથવા ડેટા કંટ્રોલર (ડેટા કંટ્રોલર) માં નિયુક્ત સત્તાવાર સત્તાની કવાયતમાં હાથ ધરવામાં આવેલા કાર્યની કામગીરી માટે પ્રક્રિયા જરૂરી છે. કલમ 6(1)(e) UK GDPR). જ્યાં અમે સોશિયલ મીડિયા વપરાશકર્તાઓ દ્વારા જનરેટ કરેલા વ્યક્તિગત ડેટા પર પ્રક્રિયા કરીએ છીએ, તે વ્યક્તિગત ડેટા પર પ્રક્રિયા કરવા માટેનો કાનૂની આધાર એ છે કારણ કે વપરાશકર્તા અમને આમ કરવા માટે સંમતિ આપે છે (કલમ 6(1)(a) UK GDPR).

ઇમેઇલ અપડેટ્સના સંબંધમાં: તમારા વ્યક્તિગત ડેટાની પ્રક્રિયા કરવા માટેનો કાનૂની આધાર પૂછપરછની કાયદેસર રુચિઓ પર આધારિત છે, એટલે કે તેના સંદર્ભની શરતો (કલમ 6(1)(f) UK GDPR) અને તે ઇમેઇલ અપડેટ્સ પ્રાપ્ત કરવા માટેની તમારી સંમતિને પરિપૂર્ણ કરવા માટે (કલમ 6(1)(a) UK GDPR).

વ્યક્તિઓ તરફથી ડેટા પ્રોટેક્શન વિનંતીઓના સંબંધમાં: તમારા વ્યક્તિગત ડેટાની પ્રક્રિયા કરવા માટેનો કાનૂની આધાર એ છે કે ડેટા નિયંત્રક (કલમ 6(1)(c) UK GDPR) તરીકે અમારા પર મૂકવામાં આવેલી કાનૂની જવાબદારીનું પાલન કરવું જરૂરી છે.

સંવેદનશીલ વ્યક્તિગત ડેટા (વિશેષ કેટેગરીના ડેટા તરીકે પણ ઓળખાય છે) એ વ્યક્તિગત ડેટા છે જે વંશીય અથવા વંશીય મૂળ, રાજકીય મંતવ્યો, ધાર્મિક અથવા દાર્શનિક માન્યતાઓ, અથવા ટ્રેડ યુનિયન સભ્યપદ, અને આનુવંશિક ડેટાની પ્રક્રિયા, કુદરતી રીતે અનન્ય રીતે ઓળખવાના હેતુ માટે બાયોમેટ્રિક ડેટા દર્શાવે છે. વ્યક્તિ, સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ડેટા અથવા કુદરતી વ્યક્તિના લૈંગિક જીવન અથવા લૈંગિક અભિગમને લગતો ડેટા.

કોઈપણ સંવેદનશીલ વ્યક્તિગત ડેટા, અથવા ફોજદારી દોષારોપણ વિશેના ડેટાની પ્રક્રિયા કરવા માટેનો કાનૂની આધાર, જ્યાં અમે તેને પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, તે એ છે કે તે અધિનિયમ દ્વારા વ્યક્તિને આપવામાં આવેલ કાર્યની કવાયત માટે નોંધપાત્ર જાહેર હિતના કારણોસર જરૂરી છે, અથવા તાજના મંત્રીનું કાર્ય (પેરા 6, શેડ્યૂલ 1, ડેટા પ્રોટેક્શન એક્ટ 2018). કાર્ય એ તેની સંદર્ભની શરતોને પરિપૂર્ણ કરવા માટે પૂછપરછનું કાર્ય છે.

અમે તમારી માહિતી કોની સાથે શેર કરીએ છીએ?

તમારો વ્યક્તિગત ડેટા અમારા IT ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર સંગ્રહિત કરવામાં આવશે, તે અમારા ડેટા પ્રોસેસરો સાથે શેર કરવામાં આવશે જેઓ વેબ ફોર્મનું સંચાલન કરે છે અને પ્રદાન કરે છે જ્યાં તમે ઇન્ક્વાયરી માટે સ્વૈચ્છિક માહિતીનો ઉપયોગ કરો છો, વેબ એનાલિટિક્સ સેવાઓ પ્રદાન કરો છો (અમારા વેબ ફોર્મના સંબંધમાં વિશ્લેષણ સહિત) , ઉદાહરણ તરીકે ડેટા એકત્ર કરવા અને આંતરદૃષ્ટિ / વલણો પ્રદાન કરવા), વેબ હોસ્ટિંગ સેવા, કન્સલ્ટેશન મેનેજમેન્ટ સેવાઓ, અને ઇમેઇલ અને દસ્તાવેજ સંચાલન અને સ્ટોરેજ સેવાઓ (જેમ કે સેવાઓ જ્યાં તમે આ પ્રાપ્ત કરવા માટે સાઇન અપ કર્યું છે તે ઇમેઇલ સંદેશાઓની સુવિધા માટે).

પુરાવાના સંબંધમાં: પૂછપરછ માટે એકત્ર કરાયેલા કોઈપણ પુરાવાઓ પૂછપરછ માટેના સલાહકાર, વ્યક્તિઓના માન્ય કાનૂની પ્રતિનિધિઓ અને પૂછપરછમાં મુખ્ય સહભાગીઓ તરીકે નિયુક્ત કોર્પોરેટ સંસ્થાઓ, તપાસ પેનલના સભ્યો, કેબિનેટ ઑફિસ, તેમની જોગવાઈ દ્વારા શેર કરવામાં આવશે. IT સેવાઓ, થર્ડ પાર્ટી ડેટા પ્રોસેસર્સ (જેમ કે IT ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અથવા સેવાઓના પ્રદાતાઓ), જાહેર જનતા ઈન્ક્વાયરી વેબસાઈટ દ્વારા અથવા 2005 એક્ટ (જ્યાં લાગુ હોય) ના s.25 હેઠળ પ્રકાશિત અહેવાલો દ્વારા.

પરામર્શના સંબંધમાં (સાંભળવાની કવાયત સહિત): જ્યાં વ્યક્તિઓ પ્રતિભાવો સબમિટ કરે છે, ત્યાં અમારા સંશોધન અને એનાલિટિક્સ પ્રદાતા અમને પૂછપરછની જાણ કરવા અને અમારી સંદર્ભની શરતોને પરિપૂર્ણ કરવામાં મદદ કરવા અમને મળેલા પ્રતિસાદોનું વિશ્લેષણ કરશે. અમે આવી વ્યક્તિઓના પ્રતિભાવો પણ પ્રકાશિત કરીશું, પરંતુ તેમને જાહેરમાં ઓળખીશું નહીં. અમે કોઈપણ માહિતીને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરીશું જેના કારણે તેમની ઓળખ થઈ શકે. સંસ્થાઓ અથવા સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓ દ્વારા સબમિટ કરવામાં આવેલા જવાબો પ્રકાશિત કરવામાં આવશે. નીતિ વિકસાવવામાં મદદ કરવા માટે વ્યક્તિઓના જવાબો કાયદા હેઠળ યોજાયેલી અન્ય કોવિડ-19 પૂછપરછો (તે પૂછપરછની જાણ કરવા), સરકારી વિભાગો, જાહેર ક્ષેત્રની સંસ્થાઓ અને યુનાઇટેડ કિંગડમમાં અન્ય જાહેર સંસ્થાઓમાં સંબંધિત તૃતીય પક્ષો સાથે પણ શેર કરી શકાય છે. જો અમને કોઈ સુરક્ષાની ચિંતા હોય તો અમે યોગ્ય એજન્સીઓ/ઓથોરિટી સાથે પણ ડેટા શેર કરી શકીએ છીએ.

સાર્વજનિક પત્રવ્યવહારના સંબંધમાં: તમારી માહિતી અન્ય જાહેર સંસ્થાઓ અથવા વિનિમયિત વહીવટ સાથે શેર કરવામાં આવી શકે છે, જ્યાં તે જરૂરી હોય અને તમને સંપૂર્ણ જવાબ આપવા માટે. તમારી માહિતી અન્ય જાહેર સંસ્થાઓ, વિતરિત વહીવટીતંત્રો, મતવિસ્તારની કચેરીઓ અથવા રાજકીય પક્ષો સાથે શેર કરવામાં આવી શકે છે, જ્યાં જવાબ માટે વધુ યોગ્ય સંસ્થાને પત્રવ્યવહાર સ્થાનાંતરિત કરવો જરૂરી છે. તમારી માહિતી તમારા સાંસદ સાથે શેર કરવામાં આવી શકે છે, જ્યાં તેઓ તમારા વતી લખી રહ્યા છે.

સોશિયલ મીડિયા ચેનલોના સંબંધમાં: સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર શેર કરવામાં આવેલ કોઈપણ વ્યક્તિગત ડેટા તે સોશિયલ મીડિયા પ્રદાતાઓ સાથે શેર કરવામાં આવશે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર શેર કરવામાં આવેલ કોઈપણ વ્યક્તિગત ડેટા જાહેર કરવામાં આવે છે, સિવાય કે ગોપનીયતા સેટિંગ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોય.

અમે તમારો ડેટા કેટલો સમય રાખીએ છીએ?

પુરાવાના સંબંધમાં: પુરાવાના ભાગરૂપે એકત્રિત કરવામાં આવેલ વ્યક્તિગત માહિતી તપાસના નિષ્કર્ષ સુધી પૂછપરછ દ્વારા રાખવામાં આવશે. પૂછપરછના અંતે, પૂછપરછ દ્વારા રાખવામાં આવેલ કેટલાક અંગત ડેટા - જ્યાં તેને ઐતિહાસિક રેકોર્ડનો ભાગ માનવામાં આવે છે - રાષ્ટ્રીય આર્કાઇવ્ઝ દ્વારા તપાસ રેકોર્ડની અનિશ્ચિત રીટેન્શનના હેતુઓ માટે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. રેકોર્ડ્સ એક્ટ 1958. આર્કાઇવિંગ હેતુઓ માટે જરૂરી ન હોય તેવા વ્યક્તિગત ડેટાનો નાશ કરવામાં આવશે.

સંદેશાવ્યવહારના સંબંધમાં: તમારો વ્યક્તિગત ડેટા ચોક્કસ ભૂમિકાઓમાં વ્યક્તિઓનો સંપર્ક કરવાના હેતુઓ માટે અમારા દ્વારા રાખવામાં આવશે, અને એકવાર તેઓ તે ભૂમિકાઓ છોડી દે તે પછી માહિતી અપડેટ કરવામાં આવશે અથવા કાઢી નાખવામાં આવશે. આ ઓછામાં ઓછું વાર્ષિક થવું જોઈએ.

પરામર્શના સંબંધમાં (સાંભળવાની કવાયત સહિત): પ્રકાશિત માહિતી સામાન્ય રીતે અનિશ્ચિત સમય માટે રાખવામાં આવશે તે આધારે કે માહિતી ઐતિહાસિક મૂલ્યની છે. આમાં, ઉદાહરણ તરીકે, સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓ વિશેનો વ્યક્તિગત ડેટા શામેલ હશે. પરામર્શ પૂર્ણ થયા પછી વ્યક્તિઓના પ્રતિસાદો ત્રણ કેલેન્ડર વર્ષ માટે ઓળખી શકાય તેવા સ્વરૂપમાં રાખવામાં આવશે.

વેબસાઇટના સંબંધમાં: એનાલિટિક્સ ડેટા 2 વર્ષ માટે જાળવી રાખવામાં આવશે, જે કૂકીઝની પુનઃ સ્વીકૃતિ પર સ્વતઃ-નવીકરણ થાય છે.

જાહેર પત્રવ્યવહારના સંબંધમાં: પત્રવ્યવહારમાંની વ્યક્તિગત માહિતી સામાન્ય રીતે પત્રવ્યવહારના 3 કેલેન્ડર વર્ષ પછી અથવા કેસ બંધ અથવા નિષ્કર્ષ પર કાઢી નાખવામાં આવશે. જો કે, જાહેર પત્રવ્યવહાર રાખવામાં આવી શકે છે જો તે પૂરતા પ્રમાણમાં નોંધપાત્ર હોય કે તેને ઐતિહાસિક રેકોર્ડ માટે જાળવી રાખવો જોઈએ.

વ્યક્તિઓ તરફથી ડેટા પ્રોટેક્શન વિનંતીઓના સંબંધમાં: ડેટા પ્રોટેક્શન વિનંતીઓના સંબંધમાં રાખવામાં આવેલ વ્યક્તિગત ડેટા છેલ્લા સંપર્કની તારીખથી બે વર્ષ સુધી પૂછપરછ દ્વારા રાખવામાં આવશે. ઓળખ ચકાસવામાં આવે તે પછી ઓળખ ચકાસવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા દસ્તાવેજો કાઢી નાખવામાં આવશે.

સોશિયલ મીડિયા ચેનલોના સંબંધમાં: અમારી સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ્સ ઐતિહાસિક રેકોર્ડના ભાગ રૂપે અનિશ્ચિત સમય માટે જાળવી રાખવામાં આવશે. અંતિમ વપરાશકર્તાઓ દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સ પર પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ ડેટા જ્યાં સુધી સોશિયલ મીડિયા વપરાશકર્તા દ્વારા તેને કાઢી નાખવામાં ન આવે ત્યાં સુધી રહેશે.

ઇમેઇલ અપડેટ્સના સંબંધમાં: પૂછપરછ બંધ થયાના 2 વર્ષથી વધુ સમય નહીં.

જ્યાં તમારી પાસેથી વ્યક્તિગત ડેટા મેળવવામાં આવ્યો નથી

તમારો અંગત ડેટા અમારા દ્વારા પરામર્શના પ્રતિસાદકર્તા અથવા સંવાદદાતા પાસેથી મેળવવામાં આવ્યો હોઈ શકે છે અથવા અન્ય કોવિડ-19 પૂછપરછ દ્વારા અમારી સાથે શેર કરવામાં આવ્યો હોઈ શકે છે.

બાહ્ય હિસ્સેદારો અથવા રસ ધરાવતા પક્ષકારો માટે સંપર્ક વિગતો ઇન્ટરનેટ અથવા તેમના નોકરીદાતાઓ સહિતના જાહેર સ્ત્રોતોમાંથી મેળવવામાં આવી હશે.

મારા અધિકારો શું છે?

 • તમને તમારા વ્યક્તિગત ડેટાની પ્રક્રિયા કેવી રીતે કરવામાં આવે છે તે વિશેની માહિતીની વિનંતી કરવાનો અને તે વ્યક્તિગત ડેટાની નકલની વિનંતી કરવાનો અધિકાર છે.
 • તમને વિનંતી કરવાનો અધિકાર છે કે તમારા વ્યક્તિગત ડેટામાં કોઈપણ અચોક્કસતા વિલંબ કર્યા વિના સુધારવામાં આવે.
 • તમને વિનંતી કરવાનો અધિકાર છે કે પૂરક નિવેદન સહિત કોઈપણ અપૂર્ણ વ્યક્તિગત ડેટા પૂર્ણ થાય.
 • તમારી પાસે વિનંતી કરવાનો અધિકાર છે કે તમારો વ્યક્તિગત ડેટા ભૂંસી નાખવામાં આવે જો તેના પર પ્રક્રિયા કરવા માટે હવે કોઈ વાજબીપણું નથી.
 • તમને અમુક સંજોગોમાં (ઉદાહરણ તરીકે, જ્યાં ચોકસાઈની હરીફાઈ કરવામાં આવે છે) તમારા વ્યક્તિગત ડેટાની પ્રક્રિયાને પ્રતિબંધિત કરવાની વિનંતી કરવાનો અધિકાર છે.
 • તમને તમારા વ્યક્તિગત ડેટાની પ્રક્રિયા સામે વાંધો ઉઠાવવાનો અધિકાર છે.

તમારા અધિકારો મુક્તિ અથવા મર્યાદાઓને આધીન હોઈ શકે છે. કેસ-બાય-કેસ આધારે વિનંતીઓ પર કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.

મારો વ્યક્તિગત ડેટા ક્યાં સંગ્રહિત છે?

તમારો વ્યક્તિગત ડેટા અમારા IT ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર સંગ્રહિત હોવાથી અને અમારા ડેટા પ્રોસેસર્સ સાથે શેર કરવામાં આવ્યો હોવાથી, તે UK ની બહાર સુરક્ષિત રીતે સ્થાનાંતરિત અને સંગ્રહિત થઈ શકે છે. જ્યાં તે કેસ છે તે પર્યાપ્તતા નિર્ણય દ્વારા અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય ડેટા ટ્રાન્સફર કરાર જેવા યોગ્ય કરાર દસ્તાવેજોના ઉપયોગ દ્વારા સમકક્ષ કાનૂની રક્ષણને આધિન રહેશે.

અમારો સંપર્ક કેવી રીતે કરવો

તમારા વ્યક્તિગત ડેટા માટે ડેટા કંટ્રોલર યુકે કોવિડ-19 ઇન્ક્વાયરી ઓફિસ છે. ડેટા નિયંત્રક માટે સંપર્ક વિગતો છે: contact@covid19.public-inquiry.uk

તમે યુકે કોવિડ-19 ઈન્ક્વાયરી ડેટા પ્રોટેક્શન ઓફિસર પાસે કોઈપણ ગોપનીયતા અને ડેટા સુરક્ષાની ચિંતાઓ ઉઠાવી શકો છો. ડેટા પ્રોટેક્શન ઓફિસર વ્યક્તિગત માહિતીના ઇન્ક્વાયરીના ઉપયોગની સ્વતંત્ર સલાહ અને દેખરેખ પ્રદાન કરે છે.

યુકે કોવિડ-19 ઇન્ક્વાયરી ડીપીઓની સંપર્ક વિગતો: dpo@covid19.public-inquiry.uk

ફરિયાદો અને અપીલો

જો તમે અમને પહેલાથી જ ફરિયાદ કરી છે અને પરિણામથી ખુશ નથી, તો તમને માહિતી કમિશનરની ઓફિસ (ICO)માં ફરિયાદ કરવાનો અધિકાર છે. ICO એ UK માં ડેટા સુરક્ષા માટે જવાબદાર સુપરવાઇઝરી ઓથોરિટી છે.

માહિતી કમિશનરનો અહીં સંપર્ક કરી શકાય છે: માહિતી કમિશનરની ઓફિસ, વાઈક્લિફ હાઉસ, વોટર લેન, વિલ્મસ્લો, ચેશાયર, SK9 5AF.

0303 123 1113 અથવા icocasework@ico.org.uk

માહિતી કમિશનરને કરેલી કોઈપણ ફરિયાદ અદાલતો દ્વારા નિવારણ મેળવવાના તમારા અધિકાર સાથે પૂર્વગ્રહ વિનાની છે.

સમીક્ષા

આ ગોપનીયતા સૂચનાની છેલ્લે નવેમ્બર 2022માં સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી.