Go'aan gaarista iyo maamulka siyaasadda ee Boqortooyada Midowday (Module 2) - Maalinta Dhageysiga Dadweynaha 35 - 14/12/2023

  • La daabacay: 29 Ogosto 2023
  • Mawduucyada:

Ajandaha

10:00 subaxnimo

Bayaanada Xidhitaanka
Ka-qaybgalayaasha Muhiimka ah