Podstawowy proces podejmowania decyzji w Wielkiej Brytanii i zarządzanie polityczne (moduł 2) – przesłuchanie wstępne, dzień 1 – 31.10.2022 r.

  • Opublikowany: 14 kwiecień 2023
  • Tematy:

Porządek obrad

10:00

Uwagi wstępne przewodniczącego

10:15 rano

Aktualizacja od doradcy do dochodzenia w sprawie:

  • Wyznaczenie głównych uczestników
  • Tło i rozpoczęcie dochodzenia
  • Zarys zakresu modułu 2
  • Kwestie przekrojowe z modułami 2A, 2B i 2C
  • Reguła 9 Żądania
  • Ujawnianie uczestnikom głównym
  • Instrukcja biegłych
  • Przyszłe terminy rozpraw

11:15 rano

Zgłoszenia od głównych uczestników