Podstawowy proces podejmowania decyzji w Wielkiej Brytanii i zarządzanie polityczne (moduł 2C Irlandia Północna) – przesłuchanie wstępne, dzień 1 – 11.02.2022 r.

 • Opublikowany: 5 maja 2023 r
 • Tematy:

Porządek obrad

10:30 rano

Uwagi wstępne przewodniczącego

 

11:00 rano

Aktualizacja od doradcy do dochodzenia, dotycząca:

 • Aktualizacja wniosków dotyczących zasady 9
 • Ujawnianie uczestnikom głównym
 • Przywilej parlamentarny
 • Instruktaż biegłych
 • Procedura proponowania dowodów i zasada 10
 • Harmonogram przesłuchania i przesłuchania świadków
 • Oświadczenia otwierające i zamykające
 • Ćwiczenie ze słuchu – każda historia ma znaczenie
 • Uczczenie pamięci
 • Przesłuchania publiczne

13:00

Zgłoszenia od głównych uczestników